De Stichting Vogelrampenfonds houdt zich in de regio Zuid-Kennemerland bezig met de opvang van zieke en gewonde vogels, zoals slachtoffers van verkeer, stookolie, botulisme, enz. en probeert deze vogels weer zo ver in konditie te brengen dat zij terug kunnen de natuur in. Ook zorgt het Vogelrampenfonds voor wintervoedering tijdens strenge koudeperioden. Om een en ander te kunnen realiseren ontvangt het rampenfonds steun van de Gemeente Haarlem en van partikuliere zijde. Voorts beschikt het over een grote kas aan de Kleverparkweg die als vogelasyl funktioneert, en over een auto.