Het grootste deel van de VWG-leden weet, dat er een boekwerk over de vogels van Zuid-Kennemerland -kortweg de avifauna- in voorbereiding is. Bij velen bestaat echter nog onduidelijkheid over de inhoud van de avifauna. Om deze onduidelijkheid enigszins weg te nemen wordt in het vervolg een beeld geschetst van de avifauna. Eerst wordt echter een stukje geschiedenis beschreven.