In ons rayon werden in januari de eerste appelvinken waargenomen. De invasie werd eind februari pas goed merkbaar. Op 14 februari werd een slaapplaats ontdekt in de A.W. duinen bij het Sprenkel. Bij deze slaapplaats werd van tijd tot tijd gepost om aantal en herkomst van de appelvinken vast te stellen. Zij verzamelden zich daar in een hoge populier, waarna ze in een dennenbosje van Silversters gingen slapen. Het merendeel van deze vogels kwam uit het Oosten, anderen daarentegen uit het Noord Westen. Hierbij moet echter opgemerkt worden dat de richting van de appelvinken vaak moeilijk te bepalen was, daar de vogels op grote hoogte vlogen en dus laat in het zicht kwamen.