Het archief van de Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland (VWGZK) bestaat volgens de archiefwetgeving uit twee basale onderdelen: het eigen archief en de archiefstukken van derden. Van derden hebben wij bijvoorbeeld een aantal tijdschriften opgeslagen die wij verkrijgen als ruilobject voor de Fitis maar ook beleidsplannen van provincie en gemeenten. Met ‘eigen archief bedoelen we stukken die wij zelf produceren en/of uniek zijn voor onze vereniging. Denk aan onze statuten, ons huishoudelijk reglement maar ook de notulen van onze ledenvergaderingen en uiteraard onze eigen Fitis. Willen wij nu de neerslag van ons verenigingshandelen officieel veilig stellen voor het nageslacht, dan moeten wij dit onderbrengen in een officieel archief. Dan is het voor onze kindskinderen nog eeuwen na ons mogelijk om te achterhalen op welke wijze wij door onderzoek aan en bescherming van vogels een belangrijke maatschappelijke rol hebben vervuld. Voor ons eigen archief zijn wij zelf als ‘archiefeigenaar’ verantwoordelijk; voor archieven van anderen niet.