Ten behoeve van de avifauna is het de bedoeling in het voorjaar van 1992 broedvogelinventarisaties uit te voeren in de landgoederen/villawijken, de Haarlemmermeer en het stedelijk gebied. Op het kaartje is te zien, welke zônes we voor ogen hebben. Voor de Haarlemmermeer zal bovendien speciale aandacht gegeven worden aan het inventariseren van Patrijzen in februari in het omkaderde gebied rond Hoofddorp. Op deze wijze hoopt de VWG medewerking te verlenen aan een onderzoek van het Centrum voor Milieukunde van de RU te Leiden. De verzamelde gegevens kunnen dan mooi gebruikt worden voor de avifauna.