De voorbereidingen voor de in 1996 uit te brengen Avifauna vorderen gestaag. De laatste maanden zijn veel gegevens uitgewerkt, er is een werkplan vastgesteld, er zijn bij diverse instanties gegevens opgevraagd, er zijn gesprekken geweest met uitgevers en op 1 oktober wordt met schrijven begonnen. Hoe is het project ook al weer begonnen? Een aantal jaren geleden hadden enkele enthousiastelingen het idee opgevat een beschrijving te maken van de vogelwereld van Zuid-Kennemerland. Een overzicht, zoals dat in 1966 door Akkerman en Niesen gepubliceerd was. Sindsdien zijn er soorten verdwenen, maar ook soorten bijgekomen. Bovendien was er de laatste tijd veel meer bekend geworden over het voorkomen van vogels. Inmiddels is het groepje van het eerste uur danig uitgebreid. De vlam is overgeslagen. Ook is er door diverse instanties medewerking toegezegd.