Al meer dan dertig jaar worden Baardmannetjes in wisselende aantallen in de Amsterdamse Waterleidingduinen geringd. Soms verschijnen ze uit het niets rondom het ringstation en laten kleine groepjes zich eenvoudig vangen. In andere jaren kan slechts een hand vol vogels van een ring worden voorzien. Dit artikel schetst een beeld van het grillige voorkomen van deze fascinerende soort. Ook doortrekverloop, groepstrouw, herkomst en een aantal andere factoren worden op basis van de vangsten in kaart gebracht.