Een internationaal gezelschap van vogelaars, dat begin april zuid-Spanje bezocht, heeft de baltsende Grote Trap tot ”species of the tour” verkozen. De vogel liet zich tot tweemaal toe in volle pracht zien. Of hij succes had bij de om hem heen cirkelende vrouwtjes, was niet meteen duidelijk. De vogelaars, die zich in linie achter hun telescopen hadden opgesteld, waren in ieder geval zeer ingenomen met het schouwspel. Het gezelschap was dit voorjaar tien dagen te gast bij Hakon Persson, een Zweedse onderzoeker die vijf maanden per jaar vogelonderzoek doet aan de Coto Doñana, een natuurgebied aan de Atlantische Oceaan. Persson werd geassisteerd door Jan Vegelin, die met elf Nederlanders naar Spanje was getrokken om vogels te kijken en ook anderszins te genieten van de natuur. Behalve Persson voegden zich nog een Britse vlindeijager, een Française en een bekwame Zweedse vogelaar bij het groepje Hollanders. De aldus tot 16 personen uitgegroeide groep was nogal divers samengesteld, hetgeen veel extra informatie opleverde. Ook werd er veel gelachen.