De werkgroep Promotie (Hans Vader, Johan Stuart, Jan Kuys) van de Vogelwerkgroep probeert via een Nachtegalenexcursie de bekendheid van de Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland te vergroten. Wat leent zich daar beter voor dan het welluidende gezang van de Nachtegaal dat vanaf de tweede helft van april zo rijkelijk in het duingebied te beluisteren is? De excursie is bestemd voor mensen, die zich willen laten verrassen door het rijke scala aan prachtige klanken, die de Nachtegaal produceert. Middels deze publieksexcursie hopen wij de aandacht te vestigen op het bestaan en de activiteiten van de Vogelwerkgroep Wij zullen ruimschoots bekendheid geven aan de wandeling door het Nationaal Park Zuid-Kennemerland die op vrijdagavond 1 mei wordt gelopen. We starten om 20.30 uur bij de Blinkertweg aan de Zandvoortselaan (waar voorheen Club M was gevestigd). De wandeling duurt ongeveer anderhalf uur. Deelnemers krijgen een folder van de Vogelwerkgroep en begeleiders geven tekst en uitleg over het fenomeen Nachtegaal en over wat de Vogelwerkgroep allemaal doet. En die begeleiders zoeken we nog. Onduidelijk is namelijk hoeveel mensen er op zo’n initiatief af komen. Ervaringen van anderen leren dat het bij goed weer redelijk storm kan lopen en dan is het beter wat extra begeleiders achter de hand te hebben. Specifieke kennis is niet vereist. Opgeven kan bij Johan Stuart, telefoon 023-5389481, j.stuart@planet.nl