”Koningshof” is een gedifferentieerd landgoed van 144 ha. op de gemeentegrens van Zandvoort en Bloemendaal. Het maakt deel uit van een groot duingebied waarvan de bekendste terreinen ten noorden de Kennemerduinen en ten zuiden de Amsterdamse Waterleidingduinen zijn. De naam ”Koningshof” is waarschijnlijk ontstaan doordat vroeger (omstreeks 1745) ene Hendrik Jan de koning eigenaar is geweest van een duinboerderij in de Volmeer (een van de vroegere gedeelten van het tegenwoordige ”Koningshof”). Men veronderstelt dat deze boerderij ”Koningshof” is genoemd en dat deze naam later streeknaam is geworden. In het begin van deze eeuw is men (helaas) krachtig begonnen met de bebossing van het duinterrein met Corsicaanse dennen. Hierdoor is tegenwoordig bijna de helft van ”Koningshof” (oude gedeelte) bedekt met naaldbos.

Fitis

CC BY-NC 4.0 NL ("Naamsvermelding-NietCommercieel")

Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland

W. Veenhuizen, & L. Terlouw. (1976). Beknort uittreksel uit het rapport Onderzoek naar de relatie tussen de Broedvogelstand en de Ruimtelijke Struktuur van Vegetatie en Beplanting in het natuurmonument ”Koningshof” in 1975. Fitis, 12(3), 41–51.