In de eerste helft van deze eeuw zijn in de AW-duinen naaldbossen aangeplant op zandstorten die achterbleven na het graven van waterwinkanalen. Nadat de boerderijen waren afgebroken zijn plaatselijk ook oude akkers met naaldhout beplant. Vegetatiekundig gezien horen deze naaldbossen niet in een duinlandschap thuis. Daarom worden sommige bossen zodanig gedund, dat spontane verjonging met loofhout meer kans krijgt. Dit betekent evenwel niet, dat Gemeente Waterleidingen Amsterdam (GWA), de beheerder van het gebied, zonder meer van plan is alle naaldbomen uit de duinen te bannen! Om inzake bosbeheer en bosontwikkeling tot gewogen beslissingen te komen heeft GWA in 1995 een onderzoek ingesteld naar de ecologische waarden van naaldhoutpercelen. Gekeken is naar de ontwikkeling van bodem en kruidlaag en verder naar loopkevers, spinnen, eekhoorns, paddestoelen en broedvogels. De resultaten van dit onderzoek zullen in een interne rapportage bij GWA gepresenteerd worden. Daarnaast leek een artikel over de vogels voor Fitis wel aardig.