“Lezen in het duin” is uitverkocht maar blijft een gewild boek, althans volgens de regionale boekwinkels. Ook in het Bezoekerscentrum de Oranjekom in de Amsterdamse Waterleidingduinen wordt nog wekelijks naar “Lezen in het duin” gevraagd. De Stadsuitgeverij Amsterdam, die ook de eerste en de tweede druk verzorgde, is in principe bereid aan de realisatie van een derde druk mee te werken. Voor het Waterleidingbedrijf is het echter niet mogelijk om de productiekosten van zo’n uitgave te dragen. Maar stel nu dat er externe fondsen worden gevonden? De eerste potentiële sponsor heeft zich reeds spontaan gemeld!! Kortom: is de vraag naar een derde druk zo groot dat verdere stappen tot fondsverwerving en boekproductie het overwegen waard zijn? Om deze vraag te peilen, hebben wij een apart e-mailadres geopend: lezen.ih.duin@wlb. amsterdam.nl. Daarop kunnen personen tot en met 15 april a.s. aangeven of zij geïnteresseerd zijn in een derde druk, als die er mocht komen. Mailberichten worden geregistreerd doch in principe niet beantwoord. In het Bezoekerscentrum ligt ook een schrift waarin u zichzelf als belangstellende kunt noteren. De belangstellingregistratie is geheel vrijblijvend: aanmelding betekent dus niet dat u het boek ook te zijner tijd moet kopen. Bovendien kan ik als eerste auteur geen enkele garantie geven dat er inderdaad een derde druk verschijnt. Pas als de meldingen met honderden tegelijk binnenkomen, kan ik beoordelen of het wenselijk is om verdere onderhandelingen op te starten.