De eerste broedperiode april – juli van de IJsvogels in onze regio is achter de rug en de resultaten zijn bemoedigend. Op de 51 ijsvogelwanden zijn 14 ijsvogelterritoria waargenomen, waarvan op acht locaties is vastgesteld dat er 1 of meerdere legsels zijn uitgekomen. Van Rutger Polder van de IJsvogelwerkgroep Alkmaar kreeg ik de melding dat hun ijsvogelterritoria zijn toegenomen tot 17 stuks. Onze toename van ijsvogelterritoria komt overeen met de landelijke stijgende trend van de afgelopen jaren. (SOVON)