Op 13 maart is te Alkmaar weer een bijeenkomst geweest die door Contact Natuurbescherming Noord-Holland was geörganiseerd. De punten die ter sprake kwamen waren onder meer: De omstreden wegenplannen van Zuid-Kennemerland, De veronderstelde waterverontreiniging in de Anna-Paulownapolder, Het plan van het Ministerie van Defensie tot vestiging van een munitieopslagplaats in de gemeente Bergen. Het rooien van boomgaarden in Noord-Holland o.a. in de omgeving van Hoorn, Het gebruik van chlorose-eieren in een natuurreservaat.