De Contact Natuurbescherming N. Holland heeft weer een aantal brieven naar de instanties verzonden met betrekking tot: diverse streekplannen in N. Holland, het spuiten met Amitrol-verbindingen, het vliegveld de Kooy bij Balgzand, het plan van defensie om schietoefeningen te houden op de Hors te Texel en de voorbereiding van het Berger Beneden Bos dat zal dienen als rekreatieoord en als groene buffer tussen Alkmaar en Bergen. Verder is het Comité Gasalarm opgericht dat zich verzet tegen de manier waarop in de Bergens-Schoorlse duinen en in het Bergermeerpolder gas gewonnen zal worden. In dit Comité is o.a. ook de C.N.N.H. vertegenwoordigd! Het C.N.N.H. probeert voorts te bereiken dat: het rietverbranden-zoals dit in diverse gemeenten gebeurt- voortaan vóór het broedseizoen plaats vindt; de kooiker van een eendenkooi te Zwaagdijk de nesten van de Blauwe Reiger niet meer verstoort; het restant van de bosrand Bergen-Schoorl wordt behouden stropers en een teveel aan bezoekers het natuurreservaat Kleiput/ Schellinkhout van de Stichting N. Hollands Landschap niet meer betreden; het ontsmettingsmiddel Benlate voor bloembollen zo veel mogelijk gebruikt gaat worden in plaats van andere schadelijke middelen.