Van Contact Natuurbescherming Noord-Holland (zie ook de Fitis no. 3 van okt. 1969 blz. 14) ontvingen wij een tweetal gedrukte brieven die het C.N.N.H. hadden gezonden haar de gemeentebesturen van Noord-Holland en een aantal belanghebbenden. In deze brieven wordt de vorming van een werkkommissie naar voren gebracht en tevens de hoop uitgesproken op nauwe en prettige samenwerking tussen de kommissie en de iiverse gemeenten. Aan de kommissie, die uit acht personen bestaat, nemen o.a. deel een botanikus, landschapskundige, ornitholoog, chamikus en een planoloog.