Van de Stichting Vogelrampenfonds, die"""" het vogelhospitaal in Haarlem beheert, ontving de redactie het jaarverslag over de periode juli i991-juli 1992. In het onderstaande is het betreffende jaarverslag verkort weergegeven. In de besproken periode zijn 3316 hulpbehoevende dieren verdeeld over 129 soorten vogels (en zoogdieren) bij het vogelhospitaal gebracht. Van deze dieren konden 1957 exemplaren weer uit het hospitaal ontslagen worden. Het percentage herstelde dieren varieert van jaar tot jaar sterk en hangt sterk samen met de staat, waarin het dier verkeert als het wordt binnengebracht. Dankzij de media krijgt ons werk grotere bekendheid, zodat """"het publiek"""" ons weet te vinden. Ook de Haarlemse brandweer, de IJmuidense Dierenhulpdienst en de Dierenambulance brengen regelmatig vogels.