In de zeer strenge winter van 1956 raakten veel vogels in grote moeilijkheden. Enkele dierenvrienden namen toen het initiatief een wintervoederactie voor de watervogels te organiseren. Deze actie werd ’de vogelrampactie’ genoemd. Kort daarna is hieruit de stichting Vogelrampenfonds voortgekomen. Sindsdien zijn er al veel wintervoederacties in Zuid-Kennemerland gevoerd, ook in de lange koude winter die achter ons ligt was dat noodzakelijk. Het 40-jarig jubileum viel eigenlijk in februari 1996, maar het was toen te druk om veel mensen in het Vogelhospitaal te ontvangen. Het werd goed gemaakt met onze open-huis dag in mei, toen we een gedeelte van de film konden laten zien die door RTL-4 was opgenomen tijdens de wintervoederactie. Deze film is later uitgezonden in het programma ’Dierenverdriet’ dat gepresenteerd werd door Imca Marina.