Van de Stichting Vogelrampenfonds welke het Vogelhospitaal beheert, ontving de redactie een jaarverslag van het boekjaar juli 1989 – juli 1990. Hieronder is het betreffende jaarverslag samengevat weergegeven.