Het Vogelrampenfonds werd opgericht in 1956, maar dit jaar is het precies 25 jaar geleden dat het de beschikking kreeg over het Vogelhospitaal in de Haarlemse Stadskweektuinen. De ”Berichten uit het Vogelhospitaal” verschijnen dit keer voor de 20e maal. Dat geeft ons het gevoel, dat het om een bijzonder jaar gaat, des te meer omdat we op 27 september 1998 voor de 40e keer een openhuismiddag hebben verzorgd. De trouwe bezoekers van die middagen hebben kunnen zien hoeveel er in de laatste 25 jaar aan het Vogelhospitaal is veranderd en verbeterd. Eerst moest gewerkt worden op de kale buitengrond. Gas, elektriciteit en waterleiding moesten nog worden aangelegd, evenals de riolering en soms regende het binnen bijna even hard als buiten. Er was een schrijnend gebrek aan geld om de accommodatie te verbeteren. Er waren weinig vrijwilligers en ook het aantal donateurs was nog gering.