Het dagelijks bestuur van de Stichting Samenwerkende Vogelwerkgroepen Noord-Holland (SVN) heeft versterking nodig na het vertrek van Jan Heijink als secretaris. De SVN, een overkoepeling van alle Noord-Hollandse vogelwerkgroepen en tevens distrikt van SOVON, kent een dagelijks bestuur (D.B.) dat 2 à 3 vergaderingen per jaar houdt. Daarnaast is het D.B. uiteraard aanwezig op de twee maal per jaar te houden algemene bestuursvergadering, waarin alle vogelwerkgroepen zitting hebben. Het is gewenst dat het D.B. met twee leden wordt uitgebreid. Indien men hiervoor belangstelling heeft, dan kan men contact opnemen met Peter Meijer (voorzitter SVN, 02278-1441) of met Evert van Huijssteeden (023-270036).