In het voorjaar van 1965 hebben we de nestkasten in Elswout op 19 mei gecontroleerd. De resultanten waren niet gunstig. De koolmezen hadden maar weinig eieren, vooral de vroege broedsels zijn ongunstig geweest, gezien het geringe aantal jongen dat wij telden. Vermoedelijk hangt dit samen met de koude periode in de eerste helft van april.