De laatste jaren hebben we nogal wat nota’s, rapporten en dergelijke aangeschaft. De VWG beschikt hierdoor nu over meer dan 150 titels die betrekking hebben op vogels en natuur- en milieubescherming. Een inventarislijst is nu klaar en kan besteld worden door ƒ 2,50 te storten op het gironummer van de VWG Zuid-Kennemerland te Haarlem, 3360626, onder vermelding van ’Boekenlijst’ en eigen naam en adres. Ook uitleen is mogelijk. Door ervaring wijs geworden moeten we een ’statiegeld’ heffen van ƒ 10,- per titel. Mocht je iets van de lijst willen lenen neem dan van te voren telefonisch contact op met Martin Smit (023-264782).