Vijf mei jl. werd er door 8 leden van de VWG Haarlem een Big Day gehouden in de regio Haarlem. Nu zullen de meeste leden zich afvragen: wat is eigenlijk een Big Day? Een big day houden is eigenlijk een soort spel dat nauw verwant is met vogels kijken; op een big day wordt door een of een aantal teams geprobeerd om in 24 uur, van 0.00 uur tot 24.00 uur, zoveel mogelijk vogelsoorten waar te nemen (zien en/of horen).