Zaterdag 11 mei jl. doorkruisten enkele leden van de VWG de regio met de bedoeling in 24 uur zoveel mogelijk soorten vogels waar te nemen. Op de Big Day van dit jaar probeerden twee teams het record, dat voor onze regio op 128 soorten stond, te verbreken. Evert van Huijssteeden, Pim de Nobel, Pieter Thomas en Roy Slaterus namen het op tegen Hans & Pim Groot, Ferdy Hieselaar en Berry van der Hoorn. Eerstgenoemden hadden vanwege hun originele strategie het meeste recht op de overwinning. Dit was misschien de reden dat dit team later op de dag gezelschap kreeg van Marianne Willems, die zich ook in de strijd wilde mengen.