Na drie jaar zonder regionale Big Day was het 6 mei weer eens zo ver. Drie teams maakten de regio die dag traditiegetrouw op de fiets onveilig, op zoek naar zoveel mogelijk soorten. Al dan niet goed voorbereid probeerden ze de voorafgaande weken van verbaal geweld, resultaten van schimmige achterkamertjesonderhandelingen, koehandel met mysterieuze informanten en meer van die dubieuze praktijken om te zetten in een indrukwekkende soortenlijst. Of de drie teams daarin zijn geslaagd is te lezen op de volgende pagina’s. Om een enigszins evenwichtig beeld van de Big Day te geven heeft ieder team een impressie aan het papier toevertrouwd. Berry van der Hoorn namens en met hulp van team 1, Ferdy Hieselaar namens team 2 en Adriaan Dokter en Pieter van Eijk namens team 3.