Geachte lezers, enkelen van U moet ik bedanken voor uw reactie naar de redactie. In eerste instantie om te vragen wie ik ben, maar ook om aan te geven dat U het leuk vond om mijn bijdrage(n) te lezen. Naar ik van de redactie begreep bent U over het algemeen niet scheutig met complimenten. Ik voel me dus zeer vereerd. Ook omdat de redactie meende — mede door Uw reacties — mij tot het eind van het jaar de gelegenheid te geven iets te schrijven over de geschiedenis van De Fitis. Welnu, dat doe ik met alle plezier. Net als de redactie hou ik wel van een grap, zodat we meenden mijn identiteit geheim te moeten houden. In ieder geval voorlopig. Ik moest smakelijk lachen om enkele namen die circuleerden. Maar enfin, ik dwaal weer eens af. De hoogste tijd voor een stukje geschiedenis.