Geachte lezers, daar ben ik weer. Met een bijdrage over het derde decennium De Fitis: het tijdvak 1985-1994, het tijdvak waarin De Fitis zijn lidwoord verloor. De voorplaat van deze Fitis sierde de kaft van 1989 tot 1998. Ik begreep van de redactie dat ze een (internationaal) vermaard en gelauwerd illustrator hadden gevraagd een voorplaat te ontwerpen. Én vervolgens de euvele moed hadden om te suggereren dat de getekende Fitis wellicht ietsiepietsie te dik zou zijn. Waarop de (internationaal) vermaard en gelauwerd illustrator wist te melden dat hij in zijn leven duizenden Fitissen had gezien. Enfin, U begrijpt dat de redactie zich niet liet vermurwen door deze drogreden en nogmaals aandrong op een slankere Fitis. Gevolg was wel dat de redactie naar een andere tekenaar moest uitkijken. De voorplaat van Guido van Leeuwen kon blijkbaar wel aan de eisen van de redactie voldoen. Mijn vraag of het gegeven dat hij lid was van de redactie meegespeeld heeft, werd door de redactie met een brede grijns beantwoord... De redactie onderging in de genoemde periode grote veranderingen. Uit de rijen van de door ex-voorzitter Coen Looij zo genoemde Tachtigers — wie kent nog de literaire tegenhangers?— werd in 1987 een nieuwe redactie gevormd. Terugbladerend in oude jaargangen kwam ik de volgende namen tegen: Frank Dorèl, Ferdy Hieselaar, Steve Geelhoed, Hans Groot, Martin Hin, Guido van Leeuwen, André Sterk en Marianne Zijderveld. Voor zover ik kan nagaan was zij het enige vrouwelijke redactielid ooit. Het gros van de toenmalige redactieleden zal geen onbekende voor U zijn, want de meesten zijn nog steeds actief voor de VWG. Twee ervan zijn zelfs nog steeds actief in de redactie. Het lijkt mij leuk als ze in het kader van het jubileum eens uit de school zouden klappen. Zeg maar, dat ze iets vertellen over de verhalen achter de verhalen in de Fitis. Misschien dat Jan Kuys, bekend van zijn Fitis-interviews en onlangs bereid gevonden tot de redactie toe te treden, de redactie kan overhalen tot een interview waarin ze hun licht laten schijnen over de afgelopen (twee) decennia Fitis. Misschien helpt het als U de redactie erom vraagt. Uw reacties hebben er per slot van rekening ook toe geleid dat ik het woord nog steeds tot U mag richten.