Op 10 november zal een CD verschijnen met alle ornithologische artikelen die ooit in de tijdschriften De Pieper en De Graspieper gestaan hebben. De Samenwerkende Vogelwerkgroepen Noord-Holland (SVN) willen dat vieren met een symposium over de ontwikkeling van de ornithologie en van de vogelbevolking in Noord-Holland in de periode waarin beide tijdschriften verschenen: 1961-2001, of, iets ruimer geformuleerd, de tweede helft van de twintigste eeuw. Dat betreft dus ruim veertig jaar vogelonderzoek en vogelwetenswaardigheden. De Graspieper verscheen van 1981 tot en met 2001 als hèt tijdschrift over de vogels van Noord-Holland, uitgegeven door de SVN. De Pieper was haar voorganger, die dus al vanaf 1961 verscheen. In 2002 is De Graspieper opgegaan in het algemenere natuurtijdschrift Tussen Duin en Dijk. Toen al heeft de SVN besloten de schat aan kennis die besloten ligt in De Pieper en De Graspieper, voor de toekomst toegankelijk te houden door de inhoud ervan op een CD beschikbaar te maken. Dat was een hoop werk, dat nu, vijfjaar later, klaar is.