Op uitnodiging van KNNV en de Vogelwerkgroep komen Henk Schobben en Wim Tijsen donderdag 20 januari alles vertellen over de Grote Trek van de Kleine Zwaan. Beiden zijn beiden opgegroeid in de Wieringermeer, maar al jaren woonachtig op Wieringen, en beiden zijn verslingerd aan deze ‘snowflakes’ van het hoge noorden. Ze hebben van het begin af aan meegemaakt hoe de Kleine Zwaan de Wieringermeer ontdekte. Net als de zwanen zijn deze twee mannen ook een beetje ‘explorers’ en daarvoor crossen ze af en toe door heel Nederland. Naast onderzoek in Nederland gaan ze al 15 jaar op ‘zwanenvakantie’ in Engeland, waar 1/3 deel van de populatie overwintert in het gebied van The Ouse Washes, ten noorden van Cambridge. Deze Engelse expeditiebelevenissen maken uiteraard ook onderdeel uit van de presentatie over deze meest partnertrouwe vogels ter wereld. Hoe je onderzoek doet (vangen en ringen), waar deze fantastische vogels broeden, wat ze eten, hoe en waar ze de winter doorkomen wordt in deze presentatie duidelijk. Er is de laatste jaren uitvoerig onderzoek gedaan naar Kleine Zwanen, onder meer met GPS-zenders, waarvan de meest recente resultaten worden getoond. Uiteraard ook wat al het ringonderzoek heeft opgeleverd, waaruit blijkt dat er per individu verschillende trekstrategieën zijn. De duo-presentatie gaat over de ecologie van de Kleine Zwaan, maar ook over de persoonlijke verhalen achter deze vogels, met hun weemoedige, fraai heldere wintergeluid.