Stichting Vogelasiel Noordwijk heeft het initiatief genomen om gerevalideerde zeevogels (met name Alken en Zeekoeten) in de toekomst van speciale ringen te voorzien. Omdat men bij de kustasiels graag wil weten of het weer loslaten van gerevalideerde olieslachtoffers zinvol is en omdat het Vogelringstation het ringen van dergelijke vogels niet toestaat, heeft deze Stichting besloten de vogels van eigen ringen te voorzien. Op de ringen is een volgende tekst te lezen: Vogelasiel Noordwijk, Postbus 168, 2200 AD Noordwijk, Holland + een nummer. Een ieder die een dergelijke ring aantreft wordt verzocht de ring (-gegevens) naar het vogelasiel op te sturen. Redelijk complete, niet te oude, kadavers zijn welkom bij de N.S.O. (Nederlands Stookolieslachtoffer Onderzoek). Neem in dat geval even contact op met Kees Camphuysen (075-313660).