In het vorige nummer van De Fitis werd een nieuwe opzet van het BSP-project gepresenteerd. Kort gezegd kant het neer op het zoeken van een vijftal (zeldzame) soorten per kwartblok (2,5 bij 2,5 km = 625 ha). Deze vijf soorten, te weten: GEOORDE FUUT, BONTBEKPLEVIER, KLUUT, BRUINE KIEKENDIEF en PAAPJE zijn allen vrij gemakkelijk herkenbaar en goed te inventariseren. Het moet daarom mogelijk zijn deze soorten regiodekkend te inventariseren.