Voor het tweede achtereenvolgende jaar zijn door leden van de vogelwerkgroep de Blauue Reigerkolonies geteld op aantallen broedparen. Dit gebeurde door middel van het tellen van de aantallen (bezette) nesten. Telinstrukties moesten er voor zorgen dat de tellingen zo nauwkeurig en vergelijkbaar mogelijk plaatsvonden. Daarbij werd vooral aandacht gevraagd voor de teldata (liefst twee tellingen half april/half mei) en de kans op onderschatting (door het niet meetellen van platjes e.d.). Zie voor de gehele telinstruktie Fitis 19 (1983): 119.