Voor de derde maal in successie zijn door de Vogelwerkgroep Haarlem de Blauwe reigerkolonies geteld die zich in Zuid-Kennemerland bevinden. De resultaten van deze tellingen worden al sedert een groot aantal jaren landelijk verzameld, waardoor een uniek beeld ontstaat van het verloop van de stand van de Blauwe Reiger in Nederland. Bovendien kunnen deze gegevens nu ook ingebracht worden in het Bijzondere Soorten Project (BSP) van SOVDN.