Dat de VWG Haarlem tenminste één lid heeft in Lisse, weten een twintigtal leden. Dat er een prachtig wit ruiterstandbeeld op De Keukenhof in Lisse staat, weten meerdere leden. Dat Lisse ook een Blonde Ruiter als gast had, daar kwamen Fred Cottaar en enige andere leden zich van overtuigen op maandagavond 18 augustus. De volgende avond was Johan Stuart met een ander groepje leden ook in Lisse. René van Rossem uit Katwijk komt de eer toe de Blonde Ruiter (Tryngitis subruficollis), een dwaalgast uit Noord-Amerika, voor het eerst op zaterdag 16 augustus te hebben waargenomen. Zondag ’s-ochtends niet te zien, doch om half vier was hij er weer. Met enkele korte onderbrekingen is hij, voortdurend fouragerend, gebleven tot dinsdag 19 augustus, half negen ’s-avonds. Toen vloog hij in rechte lijn tezamen met 3 Kemphaantjes weg, richting zuid. Dat was juist nadat Johan Stuart c.s. zich snel naar de koffie van de verlate werkvergadering hadden begeven. Het is voor de derde of vierde keer dat deze Amerikaanse steltloper in ons land is waargenomen. Het bollenveld van de kweker Dames aan de Loosterweg Zuid in Lisse, nabij de kruising met de Essenlaan en tegenover ”Zandhof”, is voor een periode van zeven weken onder water gezet en veranderd in een ondiepe plas. Dit is gedaan om onkruid en ziekten in de grond te bestrijden. Het is een vrij nieuwe manier van onkruidbestrijding. Zelfs de resistente Knolcypres, ook uit Noord-Amerika afkomstig, kan niet tegen deze nieuwe aanpak.