19 juni jl. verscheen in Leiden het boek ”Vogels van Berkheide” van Gerrit van Ommering en Theo Verstrael. Het boek behandelt de resultaten van 10 jaar vogelpopulatie-onderzoek in Berkheide, het duingebied tussen Katwijk en Wassenaar. Het boek is mooi uitgevoerd: de lay-out is goed met de algemene tekst in 1 kolom en de soortsbesprekingen in twee kolommen per pagina; de foto’s zijn zondermeer van zeer goede kwaliteit, met mooie kleurenfoto’s op de voorplaat en zwart-wit-foto’s binnenin; de tekeningen zijn over het algemeen ook van zeer redelijke kwaliteit, hoewel er enkele tussen zitten die wat minder goed gelukt zijl; de tekst tenslotte is goed en gemakkelijk leesbaar.