Onlangs verscheen bij uitgeverij Tirion, die Elsevier pas heeft overgenomen, Tirions vogelgids. Deze gids is de Nederlandse bewerking van de al veel geroemde, engelstalige ”Shell guide to the birds of Britain and Ireland.” Blijkens het voorwoord beoogt ”de Tirion” niet alleen de opvallende zomerkleden van adulte vogels te beschrijven, maar ook ruime aandacht te schenken aan de moeilijker te herkennen winter-, juveniele en onvolwassen kleden. De gids lijkt gehaast te zijn afgemaakt om voor de feestdagen in de boekhandel te verschijnen. In dit verband meest sprekend zijn de regels wit, die de stukjes over geluid, voorkomen en habitat van de IJsgors verdoezelen. De lay-out is ietwat rommelig. Het komt regelmatig voor, dat een soorttekst bruut onderbroken wordt door afbeeldingen -al dan niet van een andere soort- en vica versa. Hierdoor wordt jammer genoeg afbreuk gedaan aan de levendige verdeling van tekst en afbeeldingen, die afwijkt van de traditionele vogelgidsen (tekst tegenover afbeeldingen).