Het kon bijna niet anders: het besproken boek is deze keer ”Zuid-Kennemerland Natuurlijk: vijfduizend jaar mens en natuur tussen duinen en polders”. Dit boek over de geschiedenis van natuur en landschap in Zuid-Kennemerland en de wisselwerking daarvan met de mens is geschreven door Jos Kluiters; de vele foto’s in het boek zijn van de bekende natuurfotograaf Frits van Daalen.