De bovenstaande waarneming op 29 augustus 2002 was voor mij aanleiding om met een zekere regelmaat tegen de avond op zwaluwen te letten rond mijn huis in de Velserbroek. Op 2 september bezocht ik het zogenaamde helofytenfilter voor het eerst. Dit is een zuiveringsmoeras, dat grenst aan de oostzijde van de Velserbroek (figuur 1).