Op 14 mei jongstleden is een nieuw boommarteronderzoek gestart in Zuid-Kennemerland. Met dertig enthousiaste deelnemers wordt tot eind augustus in acht groepen onderzoek gedaan. Dat gebeurt in diverse terreinen van de binnenduinrand en de duinen. Na het grote succes van het project in de Oostelijke Vechtstreek was er veel belangstelling voor de resultaten van dit onderzoek. Zo ook vanuit de terreinbeheerders in Zuid-Kennemerland. Landschap Noord-Holland heeft begin dit jaar een onderzoeksvoorstel gedaan aan PWN, SBB, Waternet en NM. Uiteindelijk zagen de eerste drie organisaties kans de benodigde financiën op tafel te leggen en kon het project gestart worden.