Toen ik enige jaren geleden het gerucht vernam, dat de boompieper achteruitging, was ik het daar niet mee eens en besloot een poging te doen de boompiepers in de A.W. te tellen. In 1966 ben ik hiermee begonnen en telde toen 48 territoria in een deel van de A.W. duinen. In 1967 heb ik dit herhaald en telde er toen 75, hoofdzakelijk in het overige deel van de A W duinen en een aantal in het zelfde terrein.