Botulisme is een vorm van voedselvergiftiging, gepaard gaande met verlammingsverschijnselen, waarbij vooral watervogels en vissen het slachtoffer worden door het eten van besmette vliegenlarven of besmet dierlijk materiaal. Dode watervogels die in ondiep, stilstaand water drijven zijn in de zomer een stevige besmettingsbron. De bacterie die botulisme veroorzaakt produceert gifstoffen die verlammingsverschijnselen veroorzaken. Na verloop van tijd raken ook de ademhalingsspieren verlamd zodat het slachtoffer stikt. Ook komt het wel voor dat het dier niet meer in staat is de kop boven water te houden zodat het dier verdrinkt.