De Huiszwaluw broedt tegen gevels van huizen, boerderijen en andere gebouwen. Hij bouwt zijn nest bij voorkeur onder een witte overstekende daklijst. Het is een soort die dicht bij de mensen staat en meestal veel sympathie ondervindt. Dat de nesten van de Huiszwaluw redelijk makkelijk zijn te tellen is één van de redenen dat er al sinds 1993 in de hele regio geteld wordt (Stooker en Olivier, 1995). Het voorkomen van Huiszwaluwen zegt ook iets over de luchtkwaliteit. Dat de Huiszwaluw nu weer in Haarlem broedt, is in die zin hoopgevend.