Tijdens een fietsvogeltocht in 1976 werd ik getroffen door het grote aantal Visdiefjes boven het Noordzeekanaal. De volgende dagen en weken op onderzoek uit geweest naar juiste aantal, voedsel en broedgevallen, hetgeen zich heeft uitgestrekt over de broedseizoenen 1976 en 1977. Begonnen werd met een waarnemingspost te betrekken in Velsen aan de zuidelijke kant van het kanaal tegenover de papierfabriek. Genoteerd werden in kwartierstaten hoeveel vogels naar zee, terug en met voedsel vlogen. De Visdiefjes met voedsel uiteraard alleen landinwaarts.