In 1991 ontstond op een terrein van Rijkswaterstaat op het sluizencomplex bij IJmuiden een kolonie Visdieven. De kolonie bestond uit 28-35 paar. Broedgevallen van Visdieven zijn vroeger wel meer uit de omgeving van IJmuiden gemeld (Akkerman & Niesen, 1966), en wel op de dukdalven die nu in bezit zijn genomen door Zilvermeeuwen.