Dat het verminderen van de drinkwaterwinning en het uiteindelijk stopzetten in 2002 gevolgen had was duidelijk. Ik werk ruim 20 jaar in Duin en Kruidberg en heb het duin grondig zien veranderen, in de jaren tachtig en negentig sterk verruigend. Aan het eind van die periode begonnen plannen om het duin weer dynamisch te maken, gestalte te krijgen. De eerste stap, de terugkeer naar een natuurlijke grondwaterstand, is vrijwel voltooid. En dat was vooral te zien in de duinvalleien achter de zeereep. Vroeger werden eenden en ganzen alleen op de duinmeren gezien en was broeden ook tot die plaatsen beperkt. In 2001 werden ook in het Zuidervlak, vlak achter de zeereep bij de strandopgang, voor het eerst broedende Zomertalingen (2 paar) gevonden. Hierbij moet wel worden aangetekend dat de waterstand tot in mei vrij hoog bleef in tegenstelling tot dit jaar. In 2002 werd daarom met extra aandacht naar het Zuidervlak gekeken.