Het voorkomen van Brandganzen en Canadese Ganzen in de regio Zuid-Kennemerland is een verschijnsel van de laatste jaren. Hierbij neemt vooral de ‘grote’ Canadese Gans (canadensis-type) in aantal toe. Met de Brandgans gaat het echter vooralsnog niet zo snel. Pas in 2006 werd het eerste broedgeval van deze soort in de regio gemeld (Cottaar 2007). Door gebrek aan potentiële partners van de eigen soort kan daardoor ook wel eens gekozen worden voor een andere soort. In de Elsbroekerpolder bij Hillegom werd dit fenomeen in 2007 waargenomen. Dit artikel heeft als doel deze opvallende waarneming vast te leggen, waardoor het niet in een stoffig oud veldboekje in de kast verdwijnt.