De Grauwe Klauwier was ooit een algemene verschijning in alle duinen langs de Europese Noordzeekust. In de vorige eeuw vond echter een sterke achteruitgang plaats van deze vogel in het duingebied en daarbuiten. In 1966 vond ik het laatste nest van een in de Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD) broedende Grauwe Klauwier. Daarna is de soort veertig jaar lang alleen nog opgemerkt als zeer onregelmatige doortrekker (Geelhoed et al., 1998). Ik was dan ook hogelijk verbaasd toen ik half juni – net terug van een vogelvakantie naar Hongarije – in mijn postbox een bericht vond over een waarneming van een Grauwe Klauwier in de AWD. De familie Kraaienveld had op 10 juni een man Grauwe Klauwier gezien in het zuidelijk duin en zij vermoedden dat het om een broedgeval ging. Omdat zij beseften dat het hier om een zeer bijzondere waarneming ging, is de waarneming gemeld bij het bezoekerscentrum. De volgende dag zijn meteen twee ecologen van de terreinbeheerder Waternet op pad gegaan om de waarneming te bevestigen, maar er werd helaas geen Grauwe Klauwier gezien.