Verleden jaar zijn er op geschikte locaties in Zuid-Kennemerland nestkasten voor Kerkuilen geplaatst (zie Fitis 27:35-39). Bij controle bleken weliswaar twee kasten bezet te zijn, echter niet door Kerkuilen maar door Kauwen. Een donkere inlooppijp hoort een uilekast onaantrekkelijk te maken voor ’nietuilen’, maar een aantal Kauwen is blijkbaar niet op de hoogte van deze theorie. De resultaten zijn samengevat in tabel 1.