In het voorjaar van 1981 heeft in het duingebied tussen IJmuiden en Bloemendaal aan zee een inventarisatie plaatsgehad van twee soorten broedvogels; de Nachtegaal en de Sprinkhaanrietzanger. Geïnventariseerd zijn Duin-en Kruidberg, Heerenduinen, Midden-Herenduin en de Kennemerduinen. Het gebied beslaat in totaal een oppervlakte van ca. 2100 ha. De Kennemerduinen is ca. 1200 ha. groot, de overige drie gebieden zijn ca. 900 ha. groot.